לְמַמֵן

מה צריכה הצעת העסק שלי לומר?

החל עסק הוא צעד נהדר.

והצבת הצעה היא כמובן על הבאת רעיונות, אנשים והון.

ההצעה צריכה למכור את הרעיון העסקי שלך למשקיע פוטנציאלי מכל שלושת התחומים. הרעיון, למה זה נהדר, כולל צריך איך תוכל לספק. אנשים ומדוע משקיע היה בחזרה לך ואת הצוות שלך. וכסף, איך אתה מתכוון לתת למשקיעים / בנקאים לחזור.

ספר נהדר על זה הוא על ידי קית Cunnigham שנקרא מפתחות לכספת.