לְמַמֵן

כל טיפים על Factoring החשבונות שלי לקבל?

דברים לשקול כאשר מסתכלים factoring חייבים לכלול את דמי אתה הולך להיות משלם את החברה factoring. Factoring חברות בדרך כלל לגבות תעריפים גבוהים יותר כאשר החייבים הם יחידים "סיכון גבוה" לקוחות. אז הקפד לחנות סביב כמו דמי יכול להשתנות במידה ניכרת. אתה גם רוצה להבין את דמי אתה תוערך אם הלקוחות שלך לא משלמים בתוך התנאים המוסכמים ולהיות "בעבר עקב".

האם יש לך בחשבון אפשרויות אחרות עבור צמצום החייבים שלך כגון קבלת כרטיסי אשראי אז אתה מקבל תשלום עכשיו? או שותפות עם חברת כספים שיכולה לממן את דמיך ולאחר מכן היא האחריות של חברת האוצר לאסוף?